adj.

who girdles;

s.

the girdling one's self.

adj.

Իբր Գօտիածու. կամ Գօտի ածելն.

Եւ զգօտեւածն հանգուշն իմն խորշաքաղ զպարեգօտս ի կուրծսն ժողովեսցէ. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը. յն. գօտեաւ։)