s.

tooth, notch.

Բառ պրս. տէնտան. եւ սանս. տանտա. որ եւ լտ. տէնս, տէ՛նդիս. այսինքն Ատամն.

որ ի (Հին բռ.) մեկնի.

Լինտք, կամ ատամունք։

Իսկ (Երզն. քեր.) Դանտան դնէ իբր համանուն ընդ Հեւան։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դանդանաւանդ, աց, ից

Դանդանաւանդական

Voir tout