s.

bit, curb;
bridle;
gag.

s.

χαλινός, ψάλλιον fraenum, frenum cum habena Սանձ. պախուրց. շրուշակ. վարապան. տէհէն, տիհէն.

Արկից ... դանդանաւանդ ի կզակս քո. (՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 28։ Ես. ՟Լ՟Է. 29։)

Ի սանձս եւ ի դանդանաւանդս ճմլեսցես զկզակս նոցա. (Սղ. ՟Լ՟Ա. 12։)

Իբրու դանդանաւանդ ինչ արկանէր սմա զտիրողացն զօրութիւն. (Պղատ. օրին. ՟Գ.)

ուր եւ ՟Է. գրի.

Պարտ է զսա բազում դանդանավարօք (այսինքն դանդանաւանդօք) կապել։

Սանձիւք եւ դանդանաւանդաւ. (Սարկ. լս.։ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Դանդանաւանդիւք մաշեցից զկարծրութիւն կզակաց քոց։ Կալեալ ձեռամբ իւրով զդանդանաւանդս աշխարհի՝ եւ տնտեսէ զնոսա. (ՃՃ.։)

Առանց դանդանաւանդաց. (Թէոփիլ. պհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դանդանաւանդական

Voir tout