s.

emptying, vacuum, space;
evacuation;
vacuity;
vacancy;
exhaustion;
idleness, sloth-fulness, laziness, leisure.

s.

ἁργία, ἁγρεία, ὁκνηρία otium, otiositas Պարապորդութիւն. անգործութիւն. ծուլութիւն. դադարումն. պօշ պարապ կենալը, չբանիլը.

Դատարկութիւն ձեռաց։ Հաց դատարկութեան. (ժող. ՟Ժ. 18։ Առակ. ՟Լ՟Ա. 27։)

Զդատարկութիւս ... եւ զտօնս ձեր ատեաց անձն իմ. (Ես. ՟Ա. 14։)

Յանդիմանելով զդատարկութեամբ ուտելն հաց. (Արշ.։)

Դատարկութեամբն եւ անգործութեամբն։ Դրժօղ դատարկութեամբն խամանալ. (Պիտ.։)

Եւ Թափուրն գոլ. անպտղութիւն. անմասն եւ անբաժ մնալն.

Պտղակորոյս անկոյ թզենւոյն եռամեանն դատարկութեամբ. (Նար. ՟Ձ՟Ա։)

Դատարկութիւն յամենայն ազգի ազգի չար խորհրդոց. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Դատարկութիւն (է յերկինս՝) ախտունակաց, եւ ընդունակաց կրից. (Միսայէլ.։)

Եւ իբր Ունայնութիւն. աւելորդութիւն.

Ո՛չ դատարկութեամբ ինչ փրկութեան բանի վարդապետութեանն զյիշատակ ժամանակացն առնել։ Զիւրաքանչիւր ուրուք իրս ի նոցանէ դատարկութիւն է գրել. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դատարկութիւն դատարկութիւնք
accusatif դատարկութիւն դատարկութիւնս
génitif դատարկութեան դատարկութեանց
locatif դատարկութեան դատարկութիւնս
datif դատարկութեան դատարկութեանց
ablatif դատարկութենէ դատարկութեանց
instrumental դատարկութեամբ դատարկութեամբք