s.

court, seat of justice, tribunal.

s.

ԴԱՏԱՒՈՐԱՆՈՑ ԴԱՏԱՒՈՐԱՐԱՆ. δικαστήριον forum judicci, tribunal Դատարան. տուն ատենի.

Ի գռեհս շրջի, եւ ի դատաւորանոցս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14։)

Վերակացու լինել ի դատաւորարանսն. (Պղատ. մինովս.։)