s.

ԴԱՏԱՒՈՐԱՆՈՑ ԴԱՏԱՒՈՐԱՐԱՆ. δικαστήριον forum judicci, tribunal Դատարան. տուն ատենի.

Ի գռեհս շրջի, եւ ի դատաւորանոցս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14։)

Վերակացու լինել ի դատաւորարանսն. (Պղատ. մինովս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դատաւորարան դատաւորարանք
accusatif դատաւորարան դատաւորարանս
génitif դատաւորարանի դատաւորարանաց
locatif դատաւորարանի դատաւորարանս
datif դատաւորարանի դատաւորարանաց
ablatif դատաւորարանէ դատաւորարանաց
instrumental դատաւորարանաւ դատաւորարանաւք