vn.

to forge.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ χαλκέω Դարբնութիւն առնել. շինել կամ թեքել ինչ որպէս դարբին.

Մեծատունն չգիտէ դարբնել. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։)

Դարբնել եւ հիւսնել. (Նիւս. կուս.։)

Մինչդեռ ի պէտս ինչ միայնակեցացն դարբնէր. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)