adj.

ԴԱՐԳՃԱՁԵՒ կամ ԴԱՐԿՃԱՁԵՒ. Պատգարակաձեւ. եւ Խոշոր հիւսուածով.

Եղիսէոսի մահիճն դարգճաձեւ. (Վանակ. յուրախացիրն.։)

Որով զխորգն դարկճաձեւ զգենոյր ծածկաբար. (Ոսկիփոր. մովս. Երզն.։)