s.

return;
relapse;
new fall;
— առնել, to turn or return several times.

s.

Կրկին վերստին դարձ. նորոգումն. եւ Յետադարձութիւն. յետս նահանջումն.

Դարձադարձ առնելով պատերազմէին. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Խռովութիւն ընտանեաց դարձադարձ առնէ անդրէն. (Եւագր. ՟Է։)

Առանց դարձադարձի յաւագամեծար տաճար անդր պնդեալ ժողովէին. (՟Գ. Մակ. ՟Ա. 11.) յն. անվերադարձաբար ἁνεπιστρέπτως