s.

treason, deceit, intrigue, rebellion, fraud, prevarication;
stratagem;
ambush.

s.

ἑπιβουλή, ἑνέδρα, σύνδεσμος insidiae, conjuratio Դաւ. դաւելն. նենգութիւն. չարարուեստ խաբէութիւն. դարան. ... եւ Համախոհութիւն.

Լուեալ զդաւաճանութիւնն։ Լինիք դուք ինձ այսօր ի դաւաճանութիւն։ Եդին նմա դաւաճանութիւն. (Գծ. ՟Ի՟Գ. 16։ ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 22։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 20։)

Չեւ եւս գիտելով զառ ի նմանէ դաւաճանութիւնն. (Խոր. ՟Ա. 27։)

Հարազատաց դաւաճանութիւն. (Նար. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դաւաճանութիւն դաւաճանութիւնք
accusatif դաւաճանութիւն դաւաճանութիւնս
génitif դաւաճանութեան դաւաճանութեանց
locatif դաւաճանութեան դաւաճանութիւնս
datif դաւաճանութեան դաւաճանութեանց
ablatif դաւաճանութենէ դաւաճանութեանց
instrumental դաւաճանութեամբ դաւաճանութեամբք