adj.

born, grown or produced recently;
young, new.

adj.

Նորաբողբոջ. այն ինչ բողբոջեալ. մատաղ. մատղաշ.

Դեռաբողբոջ զարմ, կամ հասակ, տղայք. (Պիտ.։ Սիսիան.։ Վրդն.։)