adj.

neophyte, newly converted to christianity.

adj.

Նորահաւատ. որ եւ ասի ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ, ՄԱՏԱՂԱՏՈՒՆԿ.

Զի մի՛ ի պաշտօն դեռահաւատ բարբարոսացս առցի ազգաց. (Խոր. ՟Բ. 8։)

Պաշտօն դեռահաւատ առցես յազգաց. (Ոսկ. լս.։)

Դեռահաւատ որդիք. (Վրդն. լս.։)