չ.

χερεύομαι incultus, fio, squalesco, ἑλάττομαι decrepo Ի դերեւ ելանել. յետնիլ յարդեանց կամ ի պտղոց. անբեր մնալ. խոպանանալ, իբր դերբուկ լինել.

ժառանգութիւնն անհոգացեալ՝ պղերգութեամբ դերեւանալ եւ նուազել. (Փիլ. տեսական.։)

Ի դերեւացեալն ամայի անդաստանաց։ Զդերեւացեալն անդաստանի յաջորդել անբերութիւն։ Զաշխարհս ամայի եւ դերեւացեալ։ Բոլորք ի վարժիցն երկարասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան, եւ անվարժութեամբն դերեւանան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դերեւանամ
դու դերեւանաս
նա դերեւանայ
մեք դերեւանամք
դուք դերեւանայք
նոքա դերեւանան
Imparfait
ես դերեւանայի
դու դերեւանայիր
նա դերեւանայր
մեք դերեւանայաք
դուք դերեւանայիք
նոքա դերեւանային
Aoriste
ես դերեւացայ
դու դերեւացար
նա դերեւացաւ
մեք դերեւացաք
դուք դերեւացայք
նոքա դերեւացան
Subjonctif
Présent
ես դերեւանայցեմ
դու դերեւանայցես
նա դերեւանայցէ
մեք դերեւանայցեմք
դուք դերեւանայցէք
նոքա դերեւանայցեն
Aoriste
ես դերեւացայց
դու դերեւասցիս
նա դերեւասցի
մեք դերեւասցուք
դուք դերեւասջիք
նոքա դերեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դերեւանար
դուք մի՛ դերեւանայք
Impératif
դու դերեւացի՛ր
դուք դերեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դերեւասջի՛ր
դուք դերեւասջի՛ք