ԴԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԴԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. χερεύω, χερσόω incultum desertum sino, reddo;
desolo Անգործ եւ անպտուղ կացուցանել. խոպանացուցանել.

Անտած խնամով զերէզն դերեւացուցանիցէ անդաստան։ Զամենիցն բարեկարգութիւն անհմտութեամբ դերեւեցուցանէ (կամ դերեւացուցանէ). (Պիտ.։)

Զքաջաբերուն անդս դերեւեցուցանել, հնարեալ ի վերայ նորա անսերութիւն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դերեւացուցանեմ
դու դերեւացուցանես
նա դերեւացուցանէ
մեք դերեւացուցանեմք
դուք դերեւացուցանէք
նոքա դերեւացուցանեն
Imparfait
ես դերեւացուցանեի
դու դերեւացուցանեիր
նա դերեւացուցանէր
մեք դերեւացուցանեաք
դուք դերեւացուցանեիք
նոքա դերեւացուցանեին
Aoriste
ես դերեւացուցի
դու դերեւացուցեր
նա դերեւացոյց
մեք դերեւացուցաք
դուք դերեւացուցէք
նոքա դերեւացուցին
Subjonctif
Présent
ես դերեւացուցանիցեմ
դու դերեւացուցանիցես
նա դերեւացուցանիցէ
մեք դերեւացուցանիցեմք
դուք դերեւացուցանիցէք
նոքա դերեւացուցանիցեն
Aoriste
ես դերեւացուցից
դու դերեւացուսցես
նա դերեւացուսցէ
մեք դերեւացուսցուք
դուք դերեւացուսցջիք
նոքա դերեւացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դերեւացուցաներ
դուք մի՛ դերեւացուցանէք
Impératif
դու դերեւացո՛
դուք դերեւացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դերեւացուցանիջիր
դուք դերեւացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դերեւացուսջի՛ր
դուք դերեւացուսջի՛ք