ԴԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԴԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. χερεύω, χερσόω incultum desertum sino, reddo;
desolo Անգործ եւ անպտուղ կացուցանել. խոպանացուցանել.

Անտած խնամով զերէզն դերեւացուցանիցէ անդաստան։ Զամենիցն բարեկարգութիւն անհմտութեամբ դերեւեցուցանէ (կամ դերեւացուցանէ). (Պիտ.։)

Զքաջաբերուն անդս դերեւեցուցանել, հնարեալ ի վերայ նորա անսերութիւն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դերեւեցուցանեմ
դու դերեւեցուցանես
նա դերեւեցուցանէ
մեք դերեւեցուցանեմք
դուք դերեւեցուցանէք
նոքա դերեւեցուցանեն
Imparfait
ես դերեւեցուցանեի
դու դերեւեցուցանեիր
նա դերեւեցուցանէր
մեք դերեւեցուցանեաք
դուք դերեւեցուցանեիք
նոքա դերեւեցուցանեին
Aoriste
ես դերեւեցուցի
դու դերեւեցուցեր
նա դերեւեցոյց
մեք դերեւեցուցաք
դուք դերեւեցուցէք
նոքա դերեւեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դերեւեցուցանիցեմ
դու դերեւեցուցանիցես
նա դերեւեցուցանիցէ
մեք դերեւեցուցանիցեմք
դուք դերեւեցուցանիցէք
նոքա դերեւեցուցանիցեն
Aoriste
ես դերեւեցուցից
դու դերեւեցուսցես
նա դերեւեցուսցէ
մեք դերեւեցուսցուք
դուք դերեւեցուսցջիք
նոքա դերեւեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դերեւեցուցաներ
դուք մի՛ դերեւեցուցանէք
Impératif
դու դերեւեցո՛
դուք դերեւեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դերեւեցուցանիջիր
դուք դերեւեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դերեւեցուսջի՛ր
դուք դերեւեցուսջի՛ք