adj.

whimsical, odd, capricious, humoursome, hard, impracticable.

adj.

δύσγνωμος, ἅγνωμος, δύστροπος malignus, contumax, praeposterus Դժնդակաբարոյ. դժմիտ. անհամբոյր.

Ի բարեկամութեանն չարակամս եւ դժուարաբարոյս. (Առ որս. ՟Ա. (յն. այլազգ)։)

Դժուարաբարոյ դուքս. (Ճ. ՟Ա.։)