adj.

Որ դիւրաւ գլորի. դիւրակործան. դիւրագայթ.

Ախտանայ զդիւրագլորն գոլ մարդկայինս բնութիւն. (Պրպմ. ՟Լ՟Ը։)

Զի մի՛ դիւրագլոր բնութեանս չարագոյն ինչ կարգ եդեալ եղիցի. (Եփր.։)

Մարմին եմ դիւրագլոր. (Յհ. գառն.։)