s.

ԴԻՒՐԱԾԱԽՈՒԹԻՒՆ ԴԻՒՐԱԾԱԽՈՒՄՆ. Դիւրածախելին գոլ. եւ Դիւրաւ ծախումն.

Այն որ զկենդանական եւ զգայական նորայն եբեր տեւակութիւն առ հուրն, հրաշացամաքութիւն եւ դիւրածախութիւն մանաւանդ բերելով. (Անյաղթ բարձր.։)

Դիւրածախութիւն մոմոյ. (Սկեւռ. աղ.։)

Յորժամ զմտաւ ածեմք զդիւրածախումն կենցաղոյս. (Ոսկ. ՟ժ. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիւրածախումն դիւրածախմունք
accusatif դիւրածախումն դիւրածախմունս
génitif դիւրածախման դիւրածախմանց
locatif դիւրածախման դիւրածախմունս
datif դիւրածախման դիւրածախմանց
ablatif դիւրածախմանէ դիւրածախմանց
instrumental դիւրածախմամբ դիւրածախմամբք