adj.

flagitious, wicked, rascally;
bad, malicious;
enormous, atrocious.

adj.

Չար. չարագործ. թշուառական.

Զհատուցանելն եղեռնականացն. (Նար. ՟Խ՟Ե.)

(ուր Հին լծ.

Եղեռնականք. լալոյ արժանի գործ»)։

Եղեռնական՝ թշուառս անձին. (Յիսուս որդի.։)

Հայցեա՛ զթողութիւն ... սխալանաց եղեռնականիս. (Սկեւռ. աղօթ.։)

Եղեռնական չարիք, եւ սովորական յանցանք իմ. (Մարաթ.։)

Եղեռնական բարք. (Յիշատ.։)