adj.

that measures two opposite things;

s. mech.

beam, lever of an engine;
— դրամահատ, lever for coining;
— փոխարինիչ, compensating balance.

adj.

Զուգակշիռ ըստ երկուց մասանց. որպէս տիւ եւ գիշեր ի հասարակածի.

Արեգակն անաչառասփիռ, աստղ սահմանիչ երկակշիռ տարրութեանց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)