vn.

cf. Զատնում.

ձ.

χωρέω secedo եւ այլն. Զատանիլ. զատիլ. որոշիլ. մեկնիլ. զատուել, բաժնուիլ.

Իկամաց երկոցունց՝ մեկնեալ ի միմեանց զատչին։ Զատչել յԵրուանդայ խորհէին։ Ամենեւիմբ զատչիցին ի յունաց. (Խոր. ՟Բ. 77. եւ 42։ ՟Գ. 55։)

Հեռագոյն զատեան ի մեգացն. (Եղիշ. ՟Գ։)

cf. ԶԱՏԱՆԻԼ։