ձ.

Իբր Զեղծանիմ. կամ Խաբիլ, եւ Ստրջանալ, կամ զղջանալ.

Մի՛ զեղծիր ի պաշարէ ... Աստուած ոչ զեղծչի. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Ես զեղծչիմ, թէ յամեմ. (Ճ. ՟Ա.։ որ ի Ճ. ՟Բ. զեղծիմ։)

Զմարմինն չզեղծչիս (տպ. չզեղջես), զի ոչ տեսանես. եւ ոչ այսու աղագաւ՝ զի ոչ տեսանես, անհաւատանաս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 25. յն. տխրիլ. դժուարիլ։)