adj.

faded, tarnished.

adj.

Թառամեալ, թարշամեալ. թոռմած, թօշնած.

Չորեցունց պտուղք վտիտք էին եւ թառամք. (Փարպ.։)

Դոյն ինչ ժամանակ կանաչագեղ եւ զուարճ երեւին, եւ յետ այնորիկ թառամ, ազազուն, եւ տգեղ տեսանին. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անթառամ

Դիւրաթառամ

Թառամեցուցանեմ, ուցի

Թառամիմ, մեցայ

Թառամութիւն, ութեան

Թառամումն, ման

Վաղաթառամ

Voir tout