va.

to cause to fade, to wither, to tarnish.

ն.

ԹԱՌԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. μαραίνω marcidum vel flaccidum reddo, macero, contabefacio Գրի եւ ԹԱՌԱՄԱՑՈՒՑԱՆԵՄ. Թարշամեցուցանել. ապականել. հաշել մաշել. խանգարել զգոյն, զլաւութիւն, եւ այլն. թոռմեցնել, թօշնեցնել, մարել.

Զբողբոջ նորա թառամեցուսցէ հողմ. (Յոբ. ՟Ժ՟Բ. 30։)

Հողմն տապախառն թառամեցուցանէ զդալարի. (Մխ. երեմ.։)

Եւ բոցք դարձեալ զդիւրածախ անասնոցն զմարմինսն ոչ թառամեցուցանէին ի շրջելն իւրեանց. (Իմ. ՟Ժ՟Թ. 20։)

Ի թառամեցուցանօղ քնոյն ընդոստուցեալ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ի թառամացուցանօղ քնոյն զարթուցեալք. (Քերթ. եկեղ.։)

Ցանկութեան կիրք ողորկեցուցանէ զմարմինն, այլ թառամեցուցանէ զմիտսն. (Եփր. աւետար.։)

Իսկ (Ոսկ. ի մելիտ.)

Զվիշտսն թառամեցուցանէր. իմա՛ ցածուցանել, փարատել։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թառամեցուցանեմ
դու թառամեցուցանես
նա թառամեցուցանէ
մեք թառամեցուցանեմք
դուք թառամեցուցանէք
նոքա թառամեցուցանեն
Imparfait
ես թառամեցուցանեի
դու թառամեցուցանեիր
նա թառամեցուցանէր
մեք թառամեցուցանեաք
դուք թառամեցուցանեիք
նոքա թառամեցուցանեին
Aoriste
ես թառամեցուցի
դու թառամեցուցեր
նա թառամեցոյց
մեք թառամեցուցաք
դուք թառամեցուցէք
նոքա թառամեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թառամեցուցանիցեմ
դու թառամեցուցանիցես
նա թառամեցուցանիցէ
մեք թառամեցուցանիցեմք
դուք թառամեցուցանիցէք
նոքա թառամեցուցանիցեն
Aoriste
ես թառամեցուցից
դու թառամեցուսցես
նա թառամեցուսցէ
մեք թառամեցուսցուք
դուք թառամեցուսցջիք
նոքա թառամեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թառամեցուցաներ
դուք մի՛ թառամեցուցանէք
Impératif
դու թառամեցո՛
դուք թառամեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թառամեցուցանիջիր
դուք թառամեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թառամեցուսջի՛ր
դուք թառամեցուսջի՛ք