s.

roll, act or state of rolling;
cf. Թաւալումն;

adj.

rolling, tum-hling down;
առ ի —, on a precipice, steep;
— առնուլ, to roll, to revolve, to turn round;
— բանից, a winding discourse;
— տալ արեան, to cause one to roll in his own blood;
— անկեալ, գլոր խաղալ, cf. Թաւալագլոր խաղալ.

s.

Արմատ Թաւալելոյ. լծ. ընդ Տապալ. ռմկ. թապըլտըկիլը. տէպէլէնմէսի. որ եւ ԹԱՒԱԼՈՒՄՆ.

Թաւալ առեալ. (Ոսկիփոր.։)

Ձուկն ի թաւալ. (Մաշկ.։)

Որպէս անիւ թաւալի արեգակն յելիցն ի մուտս. մի մի թաւալ յաւելու, մի մի թաւալ պակասէ. (Վանակ. տարեմտ.։)

Զտղայս դիացիկս թաւալ տալով արեան (ուղխից՝) ի գետն հասուցանէր. (Արծր. վերջ։)

Զուր ղօղանջես յանօգուտ թաւալ բանիցն թաւալելով. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

adj.

ԹԱՒԱԼ ա. Իբր Թաւալեալ. ընկողմանեալ. միտեալ.

Դէմ ընդդէմ են, եւ թաւալ, եւ առ միմեանս հայեաց։ Բիբք՝ թաւալ ի մի կողմն՝ առ միմեանս հային. (Փիլ. լին. ՟Գ. 5։)

Թաւալ անկեալ՝ գլոր խաղային. այսինքն թաւալգլոր. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

ԱՌ Ի ԹԱՒԱԼ. իբր Զառ ի վայր. զառ ի վեր. զառ ի թափ. առ ի շեղ.

Յամուր այրս, յոր մուտ ոչ գտանէր, բայց ի կողմանէ դոյզն ելք էին առ ի թաւալ. (Խոր. ՟Գ. 45։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գետնաթաւալ

Գլաթաւալ

Դիաթաւալ

Դիթաւալ

Դիւրաթաւալ

Թաւալագլոր

Թաւալագնաց

Թաւալական

Թաւալանիմ

Թաւալգլոր

Թաւալեմ, եցի

Թաւալեցուցանեմ, ուցի

Թաւալիմ, եցայ

Թաւալոց, աց

Թաւալումն, ման

Հողաթաւալ

Մոխրաթաւալ

Տղմաթաւալ

Voir tout