vn.

cf. Թափուրիմ.

չ.

ԹԱՓՈՒՐԻՄ ԹԱՓՐԱՆԱՄ. Թափուր մնալ. ամայանալ. պարպիլ.

Զի մի՛ թափուրեսցի երկիրն, եւ գազանք ի նմա բազմասցին. (Նախ. օրին.։)

Թափրացաք եւ ունայնացաք ի ստացուածոց։ Իմացեալ զթափրանալ ամրոցին ի բնակչաց անտի. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թափրանամ
դու թափրանաս
նա թափրանայ
մեք թափրանամք
դուք թափրանայք
նոքա թափրանան
Imparfait
ես թափրանայի
դու թափրանայիր
նա թափրանայր
մեք թափրանայաք
դուք թափրանայիք
նոքա թափրանային
Aoriste
ես թափրացայ
դու թափրացար
նա թափրացաւ
մեք թափրացաք
դուք թափրացայք
նոքա թափրացան
Subjonctif
Présent
ես թափրանայցեմ
դու թափրանայցես
նա թափրանայցէ
մեք թափրանայցեմք
դուք թափրանայցէք
նոքա թափրանայցեն
Aoriste
ես թափրացայց
դու թափրասցիս
նա թափրասցի
մեք թափրասցուք
դուք թափրասջիք
նոքա թափրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թափրանար
դուք մի՛ թափրանայք
Impératif
դու թափրացի՛ր
դուք թափրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թափրասջի՛ր
դուք թափրասջի՛ք