adj.

of a dark colour, browu, dusky, dun.

adj.

Առաւել թուխ, կամ ի գոյն թուխ. մթագոյն. մութ գունով.

Ոմանք քաջասեւք են, եւ ոմանք կիսասեւք, եւ ոմանք սպիտակք՝ սակաւ թխագոյն քան զմեզ. (Խոր. աշխարհ.։)

Ամենայն թխագոյն յոչխարս քո. (Եփր. ծն.։)

Թանձր կտաւով թխագունիւ. (Ճ. Բ. Տեսիլ Սհկ.։)

Ծածկեալ թանձր կտաւով թխագոյն։ Թխագոյն թանձր կտաւոց. (Փարպ.։)