չ.

ԹՇՆԱՄԵՆԱՄ ԹՇՆԱՄԻՄ. ἁπεχθάνομαι, ἑχθραίνω, ἑκπολεμέομαι pro inimico habeo, infesnus fio Թշնամի լինել. դառնալ ի թշնամութիւն. թշնամութեամբ լինել ընդ այլս. թշնամանալ.

Թշնամեցա՛յք ընդ մադիանացիսն։ Մի՛ թշնամիցիք ընդ մովաբացիսն. (Թուոց. ՟Ի՟Ե. 17։ Օր. ՟Բ. 9. 19։)

Ոչ երբէք թշնամենալ ընդ առն քերթողականի. քանզի քերթողքն մեծ զօրութիւն ունին առ կարծիսն. (Պղատ. մինովս.։)

Զընկերութիւն մոռացաւ, ընդ ամենեսին թշնամեցաւ (տպ. թշնամանեցաւ). (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Թշնամեցեալ էր տուն թագաւորին ընդ նմա. (Ճ. ՟Ա.։)

Ընկալցո՛ւք զբարեկամսն թշնամեալս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Իսկ (Ղեւոնդ. ՟Բ.)

Գանալից քըքօք թշնամեալք. իմա՛ կամ ընթերցի՛ր, թշնամեալք։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թշնամենամ
դու թշնամենաս
նա թշնամենայ
մեք թշնամենամք
դուք թշնամենայք
նոքա թշնամենան
Imparfait
ես թշնամենայի
դու թշնամենայիր
նա թշնամենայր
մեք թշնամենայաք
դուք թշնամենայիք
նոքա թշնամենային
Aoriste
ես թշնամեցայ
դու թշնամեցար
նա թշնամեցաւ
մեք թշնամեցաք
դուք թշնամեցայք
նոքա թշնամեցան
Subjonctif
Présent
ես թշնամենայցեմ
դու թշնամենայցես
նա թշնամենայցէ
մեք թշնամենայցեմք
դուք թշնամենայցէք
նոքա թշնամենայցեն
Aoriste
ես թշնամեցայց
դու թշնամեսցիս
նա թշնամեսցի
մեք թշնամեսցուք
դուք թշնամեսջիք
նոքա թշնամեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թշնամենար
դուք մի՛ թշնամենայք
Impératif
դու թշնամեցի՛ր
դուք թշնամեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թշնամեսջի՛ր
դուք թշնամեսջի՛ք