adj.

unfortunate, unhappy, miserable, pitiable, poor, wretched, pitiful;
disastrous, calamitous.

adj.

ԹՇՈՒԱՌ ἅθλιος, ταλαίπωρος, δυστυχής , οἱκτρός miser, miserabiis κακοδαίμων (որ է չարադեւ, եւ չարաբախտ) infelix. որ եւ ԹՇՈՒԱՌԱԿԱՆ. Որ է ի դժուարին կամ ի դժբախտ վիճակի. հէգ. ողորմելի. եղկելի. աւաղելի. տառապեալ. չուառական. աղետաւոր. խեղճ ողորմելի, եւ անշնորհք.

Ա՛յ թշուառ (կամ թշուառական). (՟Գ. Մակ. ՟Ե. 21։)

Ո՛վ անձն իմ թշուառ։ Մարմնոյս թշուառի։ Թշուառ մարդկութեանս։ Ընդ իմում թշուառիս հոգա՛։ Եւ ի տո՛ւր շնչոյս թշուառի՝ առից զոգիդ քո բարի. եւ այլն. (Նար.։)

Թշուառն՝ ամենայն չարեաց եւ եղկութեանց պարառութիւն է. (Լծ. նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենաթշուառ

Երեքթշուառեան

Թշուառաբար

Թշուառական

Թշուառայեղց

Թշուառանամ, ացայ

Թշուառանք, նաց

Թշուառապէս

Թշուառացուցանեմ, ուցի

Թշուառաքիրտն

Թշուառելի

Թշուառութիւն, ութեան

Թշուառուհի

Յոգնաթշուառ

Voir tout