s.

θωπεία adulatio Շողոմանք. շողոքորթութիւն. քծնութիւն.

Առ ոմանս չարաչար թուչութիւնս արանց այնոցիկ, որ առ էս սքանչանան. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թուչութիւն թուչութիւնք
accusatif թուչութիւն թուչութիւնս
génitif թուչութեան թուչութեանց
locatif թուչութեան թուչութիւնս
datif թուչութեան թուչութեանց
ablatif թուչութենէ թուչութեանց
instrumental թուչութեամբ թուչութեամբք