adj.

contemporary, ceetaneous, synchronous, happening at the same time.

adj.

σύγχρονος contemporaneus, coaevus, aequalis Որ իցէ ընդ այլում ի մի եւ ի նոյն ժամանակի հաւասար տեւողութեամբ.

Չգոյր ինչ ժամանակակից աստուծոյ. (Եզնիկ.։)

Հայր հաւասար է եւ ժամանակակից որդւոյ իւրոյ. (Մ այսինքն մշտնջենաւորակից. Վահր. երրորդ.։)

Սորա ժամանակակից համարին զփարոնեւս ինաքայ. (Եւս. քր.։)