adj.

rusty;
venomous, poisonous.

adj.

Ունօղ ժանգոյ. որ եւ ԺԱՆԿԱԲԵՐ. Թունաւոր. ըստ յն. թունարկու. ἱοβόλος venenum jaculans, venenatus, virulentus.

Օձն յայտ առնէ զբարեկամաց ժանկաւոր զդժնդակութիւն. (Կոչ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժանգաւոր ժանգաւորք
accusatif ժանգաւոր ժանգաւորս
génitif ժանգաւորի ժանգաւորաց
locatif ժանգաւորի ժանգաւորս
datif ժանգաւորի ժանգաւորաց
ablatif ժանգաւորէ ժանգաւորաց
instrumental ժանգաւորաւ ժանգաւորաւք