adj.

proper, own natural.

adj.

ինքնական. իւրական. բնաւոր.

Քո ինքնաւորդ զօրեղութեամբ գթածաբար առողջացուսցես. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)

Ինքնաւոր իւրով զօրութեամբ հրաշացուցանէ. (Անան. եկեղ։)

Եւ ինքնաբոյս. ինքեակ.

Ունի մշտածին ինքնաւոր անարօրադիր բոյսս բիւրաստեղունս. (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ինքնաւոր ինքնաւորք
accusatif ինքնաւոր ինքնաւորս
génitif ինքնաւորի ինքնաւորաց
locatif ինքնաւորի ինքնաւորս
datif ինքնաւորի ինքնաւորաց
ablatif ինքնաւորէ ինքնաւորաց
instrumental ինքնաւորաւ ինքնաւորաւք