(ԻՐԱՐ). Իբր ռամկականն բառիս՝ իրերաց, յիրեարս, ընդ իրեարս. որ եւ միմեանց, ըստ միմեանս. Իր յար ընդ իր. իր ընդ իրի. մի ընդ միւսն.

Անկանի պատերազմ ընդ իրար. (Շիր.։)

Գալարեալ շուրջ զմիմեանբք, եւ ի յիրար մըտանելով. (Պղատ. տիմ.։)

Շարեցան յիրար յիրար որպէս յոսկւոյ հիւսեալ. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Ունիննմանութիւն բնաւիցս յիրար. (Լմբ. ժղ.։)

Անիւքն յիրար յեռեալ։ Ամպոց հողմով յիրարս բախելոց։ Ձեռս ընդ իրարս բախեալ. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զիրարեմ

Զիրարիմ

Յիրարկեմ

Սիրարկու

Տիրարար, ի

Voir tout