adj.

իբր Արդարացուցիչ. բարձօղ զդատակնիքն. ἁποψηφισάμενος justificans, absolvens.

իսկ յիրաւացուցիչսն իմ հեզաբար թերեւս տրամաբանեցայց վասն եղելոյ այժմիկ իրողութեանս. (Պղատ. սոկր.։)