adj.

Իւնօղ զիւղ պարարտութեան կամ անուշութեան, անուշահոտ. հաճոյական.

Դու ինքն յարմարեա՛ զաղաչանս իւղաւորականս խնկապատարս։ Իւղաւորական խնկաւորութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)