adj.

tearful, pitiful, rueful, weeping, in tears;

adv.

tearfully, all in tears.

adj.

κλαυτός flebilis δακρώδης lacrymosus. Ու իցէ լալ սաստիկ. արտասուագին. ողբագին.

Լալագին պաղատանօք աղաչեաց. (ՃՃ.)

Ի լուսանալ լալագին առաւոտին. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

adv.

Ուժգին լալով, արտասուօք.

Ասէ լալագին (Վրք.հց. ՟Զ։)

Արդ պաղատիմ տէր լալագին. (Յիսուս որդի.։)