adj.

cf. ԼՈՒՍԱԾՆԵԱԼ.

Քահանայք սուրբ լուսածնունդ զաւակօք. (Շար.։)

Եւ իբր Լուսածին ըստ ՟բ. նշ.

Առնել նաւարկութիւն ի գիւտ լուսածնունդ մարգարտից, եւ ականց պատուականաց. (Տօնակ.։)