ն.

Տալ լուսաւոր լինել. Փայլեցուցանել.

Լուսաւորեցուցանէ զանձն որպէս զարեգարն. (Մեսր. երէց.։)

չ.

Կամ չ. ըստ յն. λάμπω refulgeo. ծագիլ. փայլիլ.

Ինքն լոյս ծագեաց, եւ լուսաւորեցոյց. եւ ոչ նոքա նախ ընթացան եւ եկին ի լոյսն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լուսաւորեցուցանեմ
դու լուսաւորեցուցանես
նա լուսաւորեցուցանէ
մեք լուսաւորեցուցանեմք
դուք լուսաւորեցուցանէք
նոքա լուսաւորեցուցանեն
Imparfait
ես լուսաւորեցուցանեի
դու լուսաւորեցուցանեիր
նա լուսաւորեցուցանէր
մեք լուսաւորեցուցանեաք
դուք լուսաւորեցուցանեիք
նոքա լուսաւորեցուցանեին
Aoriste
ես լուսաւորեցուցի
դու լուսաւորեցուցեր
նա լուսաւորեցոյց
մեք լուսաւորեցուցաք
դուք լուսաւորեցուցէք
նոքա լուսաւորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես լուսաւորեցուցանիցեմ
դու լուսաւորեցուցանիցես
նա լուսաւորեցուցանիցէ
մեք լուսաւորեցուցանիցեմք
դուք լուսաւորեցուցանիցէք
նոքա լուսաւորեցուցանիցեն
Aoriste
ես լուսաւորեցուցից
դու լուսաւորեցուսցես
նա լուսաւորեցուսցէ
մեք լուսաւորեցուսցուք
դուք լուսաւորեցուսցջիք
նոքա լուսաւորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լուսաւորեցուցաներ
դուք մի՛ լուսաւորեցուցանէք
Impératif
դու լուսաւորեցո՛
դուք լուսաւորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լուսաւորեցուցանիջիր
դուք լուսաւորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լուսաւորեցուսջի՛ր
դուք լուսաւորեցուսջի՛ք