ն.

ԼՍՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԼՍՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. λευκαίνω albescere facio. տալ լսնանալ. փոխել ի սպիտակութիւն անշուք եւ տգեղ. ապականել.

Զբողբոջ աստուածային ցանկութեանցն թարշամեցուցանէ, եւ զպտուղս առաքինութեանցն լսնացուցանէ. (Լմբ. սղ.։)

Արար զորթ իմ յապականութիւն ... եւ լսնեցոյց զուռս նորա. (Յովէլ. ՟Ա. 7։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լսնեցուցանեմ
դու լսնեցուցանես
նա լսնեցուցանէ
մեք լսնեցուցանեմք
դուք լսնեցուցանէք
նոքա լսնեցուցանեն
Imparfait
ես լսնեցուցանեի
դու լսնեցուցանեիր
նա լսնեցուցանէր
մեք լսնեցուցանեաք
դուք լսնեցուցանեիք
նոքա լսնեցուցանեին
Aoriste
ես լսնեցուցի
դու լսնեցուցեր
նա լսնեցոյց
մեք լսնեցուցաք
դուք լսնեցուցէք
նոքա լսնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես լսնեցուցանիցեմ
դու լսնեցուցանիցես
նա լսնեցուցանիցէ
մեք լսնեցուցանիցեմք
դուք լսնեցուցանիցէք
նոքա լսնեցուցանիցեն
Aoriste
ես լսնեցուցից
դու լսնեցուսցես
նա լսնեցուսցէ
մեք լսնեցուսցուք
դուք լսնեցուսցջիք
նոքա լսնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լսնեցուցաներ
դուք մի՛ լսնեցուցանէք
Impératif
դու լսնեցո՛
դուք լսնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լսնեցուցանիջիր
դուք լսնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լսնեցուսջի՛ր
դուք լսնեցուսջի՛ք