s.

fraud, deceit, cheat, roguery, imposture.

s.

πτερνισμός supplantatio ἁπάτη deceptio, fraus. խաբք. խաբէութիւն. պատրանք. թաթելն. կարթելն.

Արար խաբանօք, զի կոտորեսցե զծառայս բահաղու։ Կործանեա խաբանօք շրթանց իմոց. (՟տ. թգ. ՟Ժ. 19։ Յուդթ. ՟Թ. 15։)

Առ ի խաբանս եւ ի կորուստ պարզամտացն լինել. (Պիտ.։)

Եւ արդ ի հակակայցն լինելութիւնք, իսկ ապա եւ խաբանքն. (Պերիարմ.։)

Խաբանօք փայտին ճաշակեցաք զմահ. (Շար.։)

Մի մօռանար զխաբանս կորստեան օձին. (Լծ. կոչ.) (տպ. զխաբունս)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաբանք
accusatif խաբանս
génitif խաբանաց
locatif խաբանս
datif խաբանաց
ablatif խաբանաց
instrumental խաբանաւք