adj.

Ուր կայցէ խաբէութիւն ինչ. պատիր. սուտ. կեղծ. վասն մոլութեան խաբէականաց անուանց. (Փիլ. իմաստն.։)

Հրամանատրութիւնս խաբէականս առնէր. (Նոննոս.։)

Զկարծեցեալ զխաբէական զիւր զմիամտութիւնն ծանուցեալ. (Փարպ.։)