ԽԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽԱՄՐԵՄ ԽԱՄՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. καταμαραίνα , ξηραίνω exarefacio, tabefacio ἁποσβεννύω extinguo. Տալ խամրանալ. թառամեցուցանել. չորացուցանել, եղծել. խոհրել. անպիտանացուցանել. նուաստացուցանել.

Խամրացուցանել զցանկալի ծաղիկն, կամ զգեղեցկութիւն այգեաց եւ բուրաստանաց. կամ զանթառամ կուսութեան վարդն. կամ զփթթեալ հաւատս. (Եղիշ. դտ.։ Պիտ.։ Խոր. հռիփս.։ Ոսկ. մ. ՟Բ. 25։)

Ունէր ընտանի բոյս բուսուցանել, եւ խամրեաց զնա։ Խամրեն զսէր. (Սարգ. յկ. ՟Ե։ Նար. երգ.։)

Խաւարանհնարին խամրեաց զիմ ստացիկս բարութիւն։ Ո՛վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշւէր արկածիւք զժեռաբողբոջս զարմ. (Պիտ.։)

Պետն վերնական (գաբրիէլ աւետաբեր՝) խամրէ զտիպն իւր բոցանըման. (Գանձ.։)

Զմարդկային ծաղիկս ըստ գարնանային ժամանակի մանկութեան ցուցանէ. եւ ապա խամրեցուցանէ ի ձմերանի ծերութեամբն (յն. ծերութեանն) ապականելով. (Նիւս. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խամրեցուցանեմ
դու խամրեցուցանես
նա խամրեցուցանէ
մեք խամրեցուցանեմք
դուք խամրեցուցանէք
նոքա խամրեցուցանեն
Imparfait
ես խամրեցուցանեի
դու խամրեցուցանեիր
նա խամրեցուցանէր
մեք խամրեցուցանեաք
դուք խամրեցուցանեիք
նոքա խամրեցուցանեին
Aoriste
ես խամրեցուցի
դու խամրեցուցեր
նա խամրեցոյց
մեք խամրեցուցաք
դուք խամրեցուցէք
նոքա խամրեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խամրեցուցանիցեմ
դու խամրեցուցանիցես
նա խամրեցուցանիցէ
մեք խամրեցուցանիցեմք
դուք խամրեցուցանիցէք
նոքա խամրեցուցանիցեն
Aoriste
ես խամրեցուցից
դու խամրեցուսցես
նա խամրեցուսցէ
մեք խամրեցուսցուք
դուք խամրեցուսցջիք
նոքա խամրեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խամրեցուցաներ
դուք մի՛ խամրեցուցանէք
Impératif
դու խամրեցո՛
դուք խամրեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խամրեցուցանիջիր
դուք խամրեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խամրեցուսջի՛ր
դուք խամրեցուսջի՛ք