s.

load-stone, magnet;
diamond.

s.

ԽԱՆԴՈՒՄԱՆԴ գրի եւ ԽԱՆՏՈՒՄԱՆՏ, ԽԱՆԴԱՄԱՆՏ, ՀԱՆԴԱՄԱՆՏ. cf. ՄԱԳՆԷՍ, եւ ԱՆԴԱՄԱՆԴ։

Ի խանդումանդ քարէ տաճար է շինած (ի կրետէ). եւ զօրութիւն խանդումանդ քարին ի վերայ քարշէ. (Երզն. յղ. երկն։ Տօնակ.։)

Վէմ անդամանդեայ, եւ խանտումանտ, որ ի հարկանելն ոչ լինիցի ցաւեցեալ. (Բրսղ. մրկ.։)