adj.

ill-used, ill-treated;
— առնեմ, to abuse, to misuse, to make a bad or ill use of.

adj.

որ վարի խառնակեցիկ վարուք. անխտիր. անարգել. չարաչար ի վար արկեալ.

Անվար կենաց՝ խառնավար է մարմին. (Փիլ. լին.։)

Անխայեսցուք եղբարք ի մարմինս մեր, եւ մի՛ իբրեւ զօտարոտիս խառնավարս արասցուք. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ.) յն. παραχράομαι abutor, negligo.