s.

Դաւելն. դաւաճանութիւն. պատրանք. մեքենայք. խարդախանք. խաբէութիւն.

Զգացեալ զչարիմաց խարդաւանս ափշնին. (Յհ. կթ.։)

Ոչ տիրեալ ի խարդաւանաց չարաբանողաց. (Նար. կ.։)

Խարդաւանս ի վերայ իմ խոկալով. (Մագ. ՟Ժ՟Ե։)

Առաջնորդ մեղսամակարդս խարդաւանաց (առ ի մահ)։ Զտարօրէնութեանցն պղծութեան առնել խարդաւանս. (Պիտ.։)