cf. ԽԱՐՏԵԱՇ, եւ cf. ԽԱՐՏԵՇ.

Առաւել ծաղկէր հեր գլխոյն սպիտակն քան զխարտէշն. (Փարպ.։)

Մանուկ խարտէշ գեղեցկագին. (Յիսուս որդի.։)

Յորժամ խարտէշ մաղձն աճէ, տեսանէ հուր. (Բրսղ. մրկ.։)