ն.

Խելամուտ լինել. իմաստացուցանել. հրահաանգել. խելքը խօթել, հասկըցնել, սորվեցնել.

Յաղթահարէր զհրէայսն, եւ խելամտեցուցանէր՝ թէ սա է քրիստոսն. (Գծ. ՟Թ. 22։)

համօրէն տեղեկացուցեալ խելամտեցուցանէր. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խելամտեցուցանեմ
դու խելամտեցուցանես
նա խելամտեցուցանէ
մեք խելամտեցուցանեմք
դուք խելամտեցուցանէք
նոքա խելամտեցուցանեն
Imparfait
ես խելամտեցուցանեի
դու խելամտեցուցանեիր
նա խելամտեցուցանէր
մեք խելամտեցուցանեաք
դուք խելամտեցուցանեիք
նոքա խելամտեցուցանեին
Aoriste
ես խելամտեցուցի
դու խելամտեցուցեր
նա խելամտեցոյց
մեք խելամտեցուցաք
դուք խելամտեցուցէք
նոքա խելամտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խելամտեցուցանիցեմ
դու խելամտեցուցանիցես
նա խելամտեցուցանիցէ
մեք խելամտեցուցանիցեմք
դուք խելամտեցուցանիցէք
նոքա խելամտեցուցանիցեն
Aoriste
ես խելամտեցուցից
դու խելամտեցուսցես
նա խելամտեցուսցէ
մեք խելամտեցուսցուք
դուք խելամտեցուսցջիք
նոքա խելամտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խելամտեցուցաներ
դուք մի՛ խելամտեցուցանէք
Impératif
դու խելամտեցո՛
դուք խելամտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խելամտեցուցանիջիր
դուք խելամտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խելամտեցուսջի՛ր
դուք խելամտեցուսջի՛ք