ԽԽՆՋԱԿԱՆՆ գ. ԽԽՆՋԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. Կարողութիւն խխնջելոյկամ խրխնջելոյ. Վրնջիւն. յատկութիւն ձիոյ.

Խխնջականն՝ ձիոյ, կամ զձիոյր(ստորոգի)։ Ձիոյ՝ խխնջականն. (Պորփ. Անյաղթ պորփ.։ Պրպմ. ՟Ի՟Զ։)

Որպէս ծիծաղականութիւն մարդոյ, եւ խխնջականութիւն՝ ձիոյ. (Դամասկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խխնջականութիւն խխնջականութիւնք
accusatif խխնջականութիւն խխնջականութիւնս
génitif խխնջականութեան խխնջականութեանց
locatif խխնջականութեան խխնջականութիւնս
datif խխնջականութեան խխնջականութեանց
ablatif խխնջականութենէ խխնջականութեանց
instrumental խխնջականութեամբ խխնջականութեամբք