s.

care, cure, ins pection, guardianship.

s.

ἑπιμέλεια, κηδεμονία cura, cautio, curatio, diligentia. Խնամ ածելն. խնամակալութիւն. հոգողութիւն. հոգ. խնամ. գութ. հովանաւորութիւն. զգուշութիւն. կարեկցութիւն.

Արարչական խնամածութեամբ։ Ոմանց բնութեամբ, եւ կիսոց խնամածութեամբ սրբոց հայր. (Յճխ. ՟Բ։)

Խնամածութիւն հայրենի. (Նար. ՟Լ՟Բ։)

Ի ներողամիտ խնամածութենէ ձերմէ. (Յհ. կթ.։)

Գտան յօժարագոյնք ի խնամածութենեն. (Պիտ.։)

Որպէս որք զմարմնոյն ախտանան, խնամածութեան դէմս զգեցեալ՝ զվիշտսն աղերսիւ մրմնջեր (սատանայ ի բերանոյ կնոջ յոբայ). (Ոսկ. մ. ՟Ա. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խնամածութիւն խնամածութիւնք
accusatif խնամածութիւն խնամածութիւնս
génitif խնամածութեան խնամածութեանց
locatif խնամածութեան խնամածութիւնս
datif խնամածութեան խնամածութեանց
ablatif խնամածութենէ խնամածութեանց
instrumental խնամածութեամբ խնամածութեամբք